Loader

Obchodné podmienky

Vitajte na internetovej stránke Max Original Leather.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.maxleather.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa.

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

Max s.r.o., Malé Námestie 18, 901 01 Malacky
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23548/B
IČO: 35806613
DIČ: 2020207926
IČ DPH: SK 2020207926
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6616358008/1111
IBAN: SK42 1111 0000 0066 1635 8008
BIC / SWIFT: UNCRSKBX

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru

Adresa na vrátenie tovaru:

 

Max s.r.o.
Nádražná 439
930 01, Veľké Blahovo

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www. maxleather.sk alebo tovar špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Cena:

Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník má následne právo na storno objednávky.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Ceny poštovného a balného sú uvedené nižšie. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

Poštovné a balné:

Spoločnosť Max s.r.o. si balné neúčtuje.

Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky a to nasledovne:

  • Pri hodnote objednávky do 80,00 EUR (vrátane) poštovné 3,99 EUR
  • Pri hodnote objednávky nad 80,00 EUR je poštovné ZADARMO
  • Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje. Osobný odber je možný v našich predajniach uvedených na konci VOP a na www.maxleather.sk. To, či je možný osobný odber v niektorej z predajní a v ktorej, upresní predávajúci kupujúcemu vopred.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Ponúkame nasledovné možnosti platby za objednaný tovar:

  • Dobierka - tovar Vám zašleme po telefonickom, alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku kuriérskou spoločnosťou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
  • Platba v hotovosti - táto možnosť je aktuálna len v našich predajniach, alebo podľa individuálnej dohody.

Objednaný tovar si môžete po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihnúť a priamo pri prevzatí uhradíte platbu za tovar v hotovosti. Tovar je zvyčajne možné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4. DODACIE PODMIENKY

Tovar na stránke www.maxleather.sk predstavuje sortiment, ktorý ponúkame, nepredstavuje však aktuálny stav zásob tovaru na sklade. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru. Väčšina tovaru je skladom a objednávka je expedovaná alebo pripravená k osobnému odberu v priebehu 1-2 pracovných dní, resp. po pripísaní platby na účet. Ak tovar nie je skladom priemerná doba dodania tovaru je 3 - 7 dní. Ak je určitý tovar nedostupný na sklade výrobcov z výrobných dôvodov zákazníka informujeme o približnej dobe dostupnosti vybraného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov (viď. cenník v bode 1). Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 80€ je zdarma.

Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Kuriér doručuje zásielky do 24, max. 48 hodín od odoslania. Zákazníka kontaktuje telefonicky ohľadom doručenia.

Ak si zákazník praje doručenie balíka výhradne Slovenskou poštou, je povinný to písomne uviesť do poznámky pri zadávaní objednávky.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10-tich kalendárnych dní.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené predávajúcemu prostredníctvom e-mailu.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z.).

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru. Ak kupujúci zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak kupujúci zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.

V prípade neprevzatia dobierky má predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s nadobudnutím a odoslaním tovaru podľa hodnoty objednávky, a to vo výške 10% z ceny tovaru, najmenej však čiastku 10 EUR. Ak zákazník dobierku neprevzal, ďalší nákup je možné realizovať len v prípade úhrady tovaru vopred na účet.

V prípade neprevzatia tovaru a jeho následného vrátenia predávajúcemu, má zákazník právo na opätovné zaslanie tovaru len v tom prípade, že uhradí predávajúcemu vzniknuté poštovné náklady.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v reklamačnom poriadku.

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade spotrebiteľského sporu so zahraničným obchodníkom spotrebiteľom pomôže Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré im poradí (napr. pri vypĺňaní návrhu na začatie ARS alebo kedykoľvek v priebehu ARS) a poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt ARS, ktorý je príslušný na riešenie ich sporu. Viac info na stránke alternatívne riešenie sporov.

8. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom poriadku.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Max s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.maxleather.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Max s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Max s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.05.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia na www.maxleather.sk

E-SHOP PRE VÁS PREVÁDZKUJE:

Max s.r.o.
Malé Námestie 18
901 01 Malacky
Slovensko

Adresy kamenných obchodov:

BRATISLAVA – Nivy, Mlynské Nivy 16, +421907563139 
BRATISLAVA - VIVO!, Vajnorská 100, +421911987289
BRATISLAVA - AUPARK Shopping Center, Einsteinova 3541/18, +421917324571
NITRA - GALÉRIA MLYNY, Štefánikova trieda 61, +421917685359
BANSKÁ BYSTRICA - EURÓPA S.C., Na Troskách 25, +421911945890

 

Tel.: +421 911 484 187
  +421 907 790 402
E-mail: max@maxleather.sk
Kategórie